Osvetlenie v školských priestoroch sa v podstate nelíši od osvetlenia podobných miest v akejkoľvek inej oblasti ľudskej činnosti. Školská trieda je vlastne veľká kancelária. Tak isto aj kabinety, kancelária riaditeľa a zasadacia miestnosť. Podobne aj ostatné priestory nachádzajú svoj obraz vo všeobecnej sfére. Dielne, laboratóriá, telocvične..., školská kuchyňa a jedáleň majú rovnaké požiadavky na osvetlenie ako reštaurácie a iné stravovacie zariadenia. Zostáva teda jedna špecialita škôl - osvetlenie tabúľ a do určitej miery aj základné osvetlenie v triedach.

V školách a vo väčšine školských zariadení osvetlenie významne prispieva k ich celkovej energetickej bilancii. Preto akékoľvek zníženie výkonu osvetlenia je významným opatrením vedúcim k zníženiu prevádzkových nákladov.


Svetlo pre zdravie a vitalitu

Ľudia v období dospievania sú jednou z najcitlivejších skupín a zároveň ich hlavnou činnosťou v škole je učenie. Systémy osvetlenia v priestoroch na učenie sú často zastarané a nevyhovujúce z hľadiska chronobiologických potrieb. Okrem nízkej svietivosti svietidlá v súčasných učebniach často blikajú a vyžarujú svetlo, ktoré nemá veľa farebných zložiek a má výrazne menej vyvážené spektrum ako prirodzené svetlo. Okrem podráždenia očí môže blikanie a nízka kvalita svetelného spektra spôsobiť emocionálne a fyziologické nepohodlie. Okrem toho nižšie zastúpenie modrej spektrálnej zložky počas dňa môže mať dlhodobý negatívny vplyv na našu fyzickú a kognitívnu výkonnosť, na funkciu imunitného systému alebo dokonca na kvalitu spánku počas nasledujúcej noci. Naopak po dni strávenom v plnom a kvalitnom osvetlení sa telo počas noci lepšie regeneruje. Preto môže mať nová LED technológia veľký vplyv na zdravie a vitalitu jednotlivcov, v tomto prípade študentov a učiteľov.

Osvetlenie v školách sa často zanedbáva a nedodržiavajú sa normy. Kontrolné merania jasne poukázali na nevhodnú kombináciu denného a umelého svetla v triedach, ktorá núti deti nadmerne namáhať oči. To v konečnom dôsledku vedie k únave, znižuje koncentráciu a výkonnosť a môže dokonca spôsobiť poruchy zraku.


Všeobecné požiadavky na osvetlenie

Cieľom každého návrhu osvetlenia je zabezpečiť dostatok svetla, ktoré sa rozptýli v priestore a vytvorí vhodné svetelné podmienky pre vizuálnu prácu v interiéri. Vizuálna pohoda je stav, ktorý spĺňa hygienické požiadavky, ktoré závisia od intenzity a kvality daného osvetlenia.

Množstvo svetla v miestnostiach, jeho zloženie, proporcie a priestorové rozloženie určujú zrakový komfort človeka. Umelé osvetlenie je nevyhnutnou súčasťou nášho života. Má zásadný vplyv na ľudský organizmus a celkovú duševnú pohodu. V súčasnosti ľudia trávia väčšinu dňa v interiéri, či už na pracoviskách, doma alebo v školských triedach. Otázkou je, či je v týchto priestoroch dostatok kvalitného svetla.

Svetlo viditeľné okom sa skladá z mnohých farieb svetelného spektra, ktorých pomer sa počas dňa mení. Celková intenzita svetla sa tiež mení, a to každý deň už milióny rokov. Naše oči sú dokonale prispôsobené tomuto prirodzenému rytmu a potrebujú ho pre svoje dobré fungovanie. Súvislosť medzi kvalitou svetelného prostredia a kvalitou života je v posledných 20 rokoch predmetom intenzívneho výskumu vedcov v oblasti chronobiológie, ktorá sa zaoberá štúdiom biologických rytmov v organizmoch.


Svetelné zdroje, svietidlá a osvetľovacie systémy

Svietidlá pre školské triedy a priestory musia byť bezpečné, odolné a energeticky úsporné. To znamená nielen vysokú účinnosť, ale predovšetkým vysoký faktor využitia, ktorý je zabezpečený dobrým rozložením svetla. Vhodné sú svietidlá s dostatočnou nepriamou zložkou, ktorá zaručuje dobré priestorové videnie. V neposlednom rade by mali byť svietidlá nenáročné na údržbu. Dôležitý je aj vzhľad svietidla, pretože ovplyvňuje estetické cítenie detí.

V tradičných triedach sa na celkové osvetlenie takmer vždy volí systém odstupňovaného osvetlenia. Svietidlá musia byť umiestnené tak, aby svetlo dopadalo na oblasť zrakovej úlohy zo správnej strany a aby sa minimalizovala možnosť oslnenia odrazom. Všetky tieto požiadavky sa naplnia umiestnením svietidiel blízko ľavého okraja lavíc a ich pozdĺžnou osou rovnobežnou s uličkami. Veľmi často sa stretávame s úplne nesprávnym rozmiestnením svietidiel s radmi svietidiel kolmo na uličky.


Za hlavnú vizuálnu plochu sa považuje priestor s lavicami alebo stôl učiteľa a za vedľajšiu sa považuje priestor miestnosti používaný na vyučovanie. To znamená, že požadovaná priemerná svetelná hladina 300 lx musí byť splnená na hlavných pracoviskách, vo zvyšku triedy je požadovaná priemerná intenzita osvetlenia o jeden stupeň nižšia, t. j. 200 lx.

Osobitnú pozornosť si zasluhuje osvetlenie tabule. Musí byť osvetlená tak, aby sa informácie na nej dali ľahko a s čo najmenším úsilím sledovať a prečítať. Pri zmene pohľadu z tabule na lavicu (a naopak) sa mení smer pohľadu, oko sa musí prispôsobiť inej vzdialenosti pohľadu, zmene jasu a kontrastu. Pre tmavozelenú tabuľu je už dostatočná intenzita osvetlenia približne 600 lux. Tieto hodnoty možno dosiahnuť výberom vhodných svietidiel a svetelných zdrojov. Svetlosivá tabuľa bude mať okrem negatívneho kontrastu aj vyšší jas pri rovnakej intenzite svetla. V hygienickej norme sa na osvetlenie tabule vyžaduje len 500 lux. To sa netýka čiernych a tmavozelených dosiek. Opäť o dôvod viac, prečo si vybrať sivú, či inú svetlú tabuľu.

Na osvetlenie školských tabúľ sú vhodné svietidlá s asymetrickým reflektorom, ktorý zabezpečuje, aby svetlo smerovalo predovšetkým v smere tabule. Zároveň sa tým zabezpečí dokonalé tienenie pred žiakmi v laviciach.

Tu treba poznamenať, že v triede nie je vhodné kombinovať zdroje svetla s rôznym farebným podaním (to platí všeobecne, nielen v triedach). Napriek tomu je stále možné vidieť  akési svetelné machule na tabuli, vytvorené žiarivkovými svietidlami  s nekvalitnými reflektormi. Neposkytovali dostatočné osvetlenie ani rovnomernosť a spôsobovali  vyššie uvedenú nežiadúcu nejednotnosť podania farieb.

Použitie bežných žiarivkových svietidiel tiež nie je vhodné. Nie je vhodné ani to, keď sú pomocou nerovnako dlhých závesov otočené smerom k tabuli. Ani vtedy sa nedosiahne dostatočne intenzívne a rovnomerné  osvetlenie. Je samozrejmé, že svietidlá používané na osvetlenie tabúľ musia byť umiestnené tak, aby sa ich obraz neodrážal na tabuli smerom k očiam študentov.

Opísané umiestnenie svietidiel však nemožno považovať za dogmu. Vzťahuje sa na bežné usporiadanie triedy, avšak aj pri každom atypickom usporiadaní  je potrebné rovnomerne osvetliť celú miestnosť. 


Trendy - plnospektrálne LED

Moderné a inovatívne LED svietidlá sú ochudobnené o niektoré vlnové dĺžky, preto nie je možné povedať, že plnohodnotne nahrádzajú denné svetlo. O technologický krok ďalej sú nové plnospektrálne  LED, ktoré verne napodobňujú spektrálne zloženie denného svetla, nielen jeho farebný tón, ako je to bežné pri štandardných zdrojoch LED. Štúdie potvrdzujú, že denné svetlo, t. j. svetlo s plným zastúpením všetkých spektrálnych zložiek, výrazne podporuje koncentráciu, pozornosť, pamäť, skracuje reakčný čas a zvyšuje rýchlosť rozhodovania. Bolo tiež preukázané, že dostatok kvalitného svetla má pozitívny vplyv na náladu a celkovú pohodu ľudí.


O rekonštrukcii osvetlenia

Rekonštrukcia osvetlenia v triedach nie je úplne investične a organizačne  jednoduchá  záležitosť,  preto treba k nej pristupovať s náležitou zodpovednosť. Na čo myslieť a ako sa vyhnúť problémom?

1. Je potrebná rekonštrukcia?

Ak sa na základe určitých meraní a pozorovaní zistí, že svetelný systém je nedostatočný,  je často možné situáciu vyriešiť zachovaním pôvodných svietidiel a doplnením existujúcich systémov.  Osvedčila sa najmä výmena svetelných zdrojov, napríklad náhrada starých žiariviek za nové, úspornejšie a efektívnejšie LED trubice. Pomôže aj kvalitný servis a výmena starých špinavých krytov v svietidlách (ak výrobca stále ponúka tieto komponenty).

Toto riešenie postupnej výmeny zdrojov je rýchle a lacné, ale nedosahuje úroveň kvalitného projektu pre súčasné predpisy a normy.

2. Projekt

Ak nie je možné riešiť nedostatočné umelé osvetlenie úpravou existujúceho systému, je potrebné zabezpečiť  inštaláciu nových svietidiel. Tu je potrebné vychádzať z kvalitne pripraveného projektu – dôležité je zladiť ekonomické požiadavky s dizajnom systému s dôrazom na dodržiavanie  požiadaviek noriem  a vyhlášok. Taktiež zohľadniť  špecifické podmienky v každej konkrétnej triede a priestore.

Mal by sa vybrať vhodný typ svietidiel s prihliadnutím na charakter učebne, tiež na konštrukciu, rozloženie, tvar a farbu použitých materiálov.

Pri návrhu osvetlenia je dôležitým parametrom aj farba svetla (teplota chromatickosti udávaná v Kelvinoch):

  • Studená farba svetla (5000-6500K) -  stimuluje a podporuje koncentráciu, zvyšuje pracovný výkon. 
  • Neutrálna farba svetla (4000-4500K) - svojím podaním sa najviac blíži dennému svetlu, má neutrálny vplyv na človeka. 
  • Teplá farba svetla (2700-3300) - navodzuje stav relaxácie, podporuje odpočinok, pracovný výkon sa znižuje.

Dôležitým aspektom je dostupnosť vybraných svietidiel a opakovateľnosť dodávok v budúcnosti. Inštalácia lacnejších výbehových svietidiel sa môže ukázať ako problematická, keďže je potrebné zabezpečiť náhradné diely na údržbu a opravy svietidiel, prípadne doplniť svietidlá pre rozšírené priestory. Preto je výhodné vybrať si štandardné, overené modely od zavedených výrobcov a dodávateľov.


3. Inštalácia svietidiel

Základná požiadavka na inštaláciu svietidiel  je samozrejme bezpečné  a správne zapojenie.  Z hľadiska súladu s navrhnutými parametrami osvetlenia v triede, je nevyhnutné presné umiestnenie svietidiel a ich orientácia. Projekt  osvetlenia  zobrazuje súradnice stredov svietidiel pre ich správne umiestnenie,  spôsob inštalácie a zapojenie  pre ovládateľnosť osvetľovacích systémov.

Pre regulovanie intenzity osvetlenia musia byť nainštalované modely so stmievateľnou elektronikou, pri použití štandardných neregulovaných modelov je vhodnejšie rozdeliť svietidlá do viacerých skupín a ovládanie riešiť okruhovaním.

4. Údržba

V súlade s informáciami uvedenými v projekte osvetlenia  je potrebné vykonávať  pravidelná údržbu  osvetľovacích systémov a obnovu povrchov v miestnostiach a triedach. Iba tak je možné zabezpečiť, aby svetelné podmienky zostali na požadovaných hodnotách.


Ak zvažujete výmenu vašich starých svietidiel, či svetelných zdrojov, neváhajte si požiadať o našu konzultáciu, ktorú dostanete ZDARMA. Radi vám pomôžeme s výberom osvetlenia na mieru.

Máme 16 rokov skúseností s realizáciami! Sme spoľahlivý partner, ktorý vám poradí, navrhne, aj zrealizuje!

Mám záujem cenovú ponuku